legislacyjny


legislacyjny
Ścieżka legislacyjna zob. ścieżka 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • legislacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z legislacją; prawodawczy, ustawodawczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proces legislacyjny. Postępowanie legislacyjne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • legislacyjny — legislacyjnyni «ustawodawczy» ∆ praw. Postępowanie legislacyjne «ogół czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uchwalenia i wejścia w życie ustawy» …   Słownik języka polskiego